HAKOMİ UYGULAMA GÜNLERİ

Hakomi Deneyimi:

Farkındalık (içinde bulunduğunuz anın düşünsel yoğunluk içinde farkındalığı) temelinde, Hakomi Yönteminin yardımıyla kendi üzerinde çalışma ve kendini keşfetme.

Hakomi uygulama günlerine katılmak isterseniz neler bulacaksınız:
• Farkındalık kapasitesinin gelişimi
• İçinde bulunduğunuz anın incelenmesi
• Alışkanlıkla gösterdiğiniz tüm tepkilerinizin derinlemesine anlamaya başlanması
• İletişim ve ilişki yeteneklerinin geliştirilmesi
• Kendinize karşı sevecen ve nazik olmak

Hakomi uygulama günleri bir grup kişiyi gerçek, ancak alışkın olunmayan bir sosyal ortamda bir araya getirmektedir. Hakomi, geniş bir ortamda, zamanı genişçe kullanıp farkındalık içinde basit denemeler yapma fırsatı sunmaktadır.

Hakomi ilkeleri:
• Doğal iyileşme gücü
• Farkındalık
• Şiddetsizlik
• Kutsallık
• Bütünlük

Hakomi uygulama günlerinin hedefi, kendilerini daha iyi öğrenmek ve tanımak isteyenlere, Hakomi Yönteminin becerisini elde etmek isteyenlere ve kendi kendini iyileştirici deneyimler elde etmek isteyenlere ulaşmaktır.

Ayak parmaklarınızı ilk kez suya sokuyorsanız da, veya daha önce bunu yaptıysanız da, Hakomi Yönteminde kendiniz için mutlaka birşeyler bulacaksınız.