HAKOMİ NEDİR?

Hakomi zihinselliği kullanma temelinde kendi kendini incelemek ve çalışmak için kullanılan ve farkındalık (içinde bulunduğunuz anın düşünsel yoğunluk içinde farkındalığı) olarak adlandırılan bir zihin-beden terapisidir.

Yöntem, çoğu, günlük alışkanlık haline gelmiş davranışların, yine çoğunlukla bilincimiz dışında, inançlardan, tepkilerden ve geçmiş deneyimlerden üretilmiş olduğu fikri üzerine kurulmuştur.

Hayatımızı nasıl yaşadığımız hakkındaki bilgileri bilincimize getirmekle, gereksiz acıları ve üzüntüleri önlemek ve olumlu değişiklikler yapmak mümkün hale gelebilmektedir.