RON KURTZ - HAKOMİ YÖNTEMİNİN KURUCUSU

1977 de çalışmalarına başlayan Ron Kurtz Hakomi yönteminin ilk kurucusudur.

1970lerin ortalarından bu yana tanıtım günleri ve kurslar düzenlemektedir. İlk Hakomi kursunu 1977 de açmıştır. 1981 yılında, Ph.D. Pat Ogden ve Ph.D. Dyrian Benz-Chartrand ile birlikte Hakomi Enstitüsünü kurmuştur.

Birlikte ilk Hakomi Enstitüsü eğitimlerini verdiler ancak; Pat, Dyrian ve Ron Hakomi Enstitüsünü bıraktılar. Pat Sensorimotor Psikoterapi Enstitüsü adıyla kendi eğitim organizasyonunu başlattı.

Ron gerek geliştirmiş olduğu Hakomi Yöntemi ve İncelik kazandırılmış Hakomi Yöntemi çalışmalarından dolayı yaşam başarısı ödülünü almıştır. Şimdi Ron Hakomi Yöntemini farkındalık temelinde yardımlı kendini keşfetme olarak tanımlamaktadır.

Temmuz 2008 de Santa Barbara Enstitüsü tarafından kendisine doktora ünvanı verilmiştir.

Ron Kurtz